ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
bulletทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bulletทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
bulletสร้างกุฏิสงฆ์
dot
dot
bulletวัดปากน้ำภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดเทพธิดาราม
bulletวัดอินทรวิหาร
bulletวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bulletวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
bulletวัดสร้อยทอง
bulletวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
bulletวัดเสมียนนารี
bulletวัดยานนาวา
bulletวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดธาตุทอง
bulletวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
bulletวัดพระรามเก้า
bulletวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
bulletวัดราชโอรสาราม
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระธรรมกาย
bulletวัดพุทธบูชา
bulletวัดบางมดโสธาราม
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทุ่งครุ
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์
bulletวัดนวลจันทร์
bulletวัดดอนเมือง
bulletวัดชลประทานรังสฤษดิ์
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดบางพลีใหญ่ใน
bulletวัดสัมพันธวงศ์
bulletวัดบางพลีใหญใน
bulletวัดชนะสงคราม
bullettets


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Friday, Apr 18, 2014
dechaboon.com ยินดีต้อนรับผู้มีบุญทุกท่านด้วยความยินดี

 

 เรื่องบุญไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ต้องทำด้วยความเคารพอ่อนน้อม
 ทำบุญถูกต้อง ถูกพุทธพิธี ถูกเนื้อนาบุญ ได้บุญแน่นอน

 

 

"อานิสงส์" บริการบรรจงรับจัดพิธีทำบุญบ้าน, ทำบุญบริษัทฯ, ทำบุญแต่งงาน

จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหาร, ทำบุญวันเกิด, ทำบุญบังสุกุล ฯลฯ

"อานิสงส์" จัดด้วยจิตวิญญาณ"พุทธะ" ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

กริ๊งเดียวได้ครบทุกอย่าง !!!

 ติดต่อวัด นิมนต์พระ รถรับส่งพระ พิธีกรนำกล่าวอาราธนา

จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ จัดเสนาสนะ อุปกรณ์ประกอบพิธี ชุดถวายสังฆทาน

พวงมาลัย ดอกบัว ภัตตาหารถวายพระ อาหารรับแขก

+ภาชนจาน + ชาม + ช้อนส้อม + แก้วน้ำ 

เต้นท์ โต๊ะเก้าอี้ พัดลม + เครื่องเสียง ฯลฯ

"อานิสงส์" บรรจงสร้างปรากฎการณ์พิธีบุญ 3 ช.

*พระสงฆ์ชื่นชม ญาติมิตรชื่นชอบ เจ้าภาพชื่นใจ*

 

ทำไมต้องมีพิธีทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัทฯ ทำบุญอุทิศกุศล ???

          การจัดพิธีทำบุญบ้านหรือทำบุญบริษัทฯ นอกเหนือเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านานแล้วว่า ก่อนจะเข้าไปอยู่ ณ ที่ใด จำเป็นต้องทำการสักการะเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย แท้จริงแล้วการทำบุญเคหะสถานมีความมุ่งหมายสองประการคือ                                                                        

1.เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเอกบรมครูของมนุษย์และเทวา อันเป็นศิริมงคลต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ทำงาน ในการเข้าไปอยู่ ณ สถานที่นั้นๆให้บังเกิดแต่ความสุข เป็นผู้มีสติปัญญา มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการหน้าที่การงาน

2.เพื่อเอื้อเฟื้อบุญอันเกิดจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ให้แก่เทพเทวดาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง และสัมภเวสี ณ สถานที่นั้นๆ เพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อยู่อย่างเป็นสุขให้เกื้อกูลไม่เบียดเบียน ช่วยปกป้องเภทภัยและหนุนนำความสำเร็จให้ผู้อยู่อาศัย

                                                                                                     

   (ส่วนหนึ่งของเจ้าภาพทำบุญบ้านและทำบุญบริษัทฯที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการจัดงานทำบุญกับ"อานิสงส์" www.dechaboon.com)

 "อานิสงส์" www.dechaboon.com ให้ความสำคัญในทุกๆสถานที่จัดงานทำบุญบ้านและทำบุญบริษัทฯเสมือนงานของตัวเอง โดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติ สถานะการศึกษา สถานภาพทางสังคม  ฐานะหรือขนาดของบ้านหรือบริษัทฯของเจ้าภาพ ขอเพียงเจ้าภาพเป็นผู้มีความเคารพในพระรัตนตรัย เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เราพร้อมจะนำการ "ทำบุญทรงคุณค่า" ไปมอบเป็นธรรมบรรณาการ เพื่อความสุข ความเจริญ ให้สมตามความปรารถนาของท่าน

 

 
หากท่านต้องการจัดงานทำบุญที่ได้บุญจริง
 
ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัทฯ ทำบุญวันเกิด ทำบุญอุทิศกุศล ทำบุญบังสุกุล ฯลฯ
 
ทำบุญอย่างถูกต้องและทำบุญอย่างมีความสุข 

ทำบุญโดยไม่เหนื่อยยุ่งยากวุ่นวาย ขาดตกบกพร่อง และงบบานปลาย 

ทำบุญอย่างผู้มีสติปัญญา ได้ความรู้พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ไม่หลงงมงาย 

ทำบุญแล้วได้บุญเต็มๆ อิ่มบุญ ปลาบปลื้ม ประทับใจทั้งพระสงฆ์ เจ้าภาพและญาติมิตรร่วมงาน 

เพียงใช้บริการจัดงานทำบุญจาก "อานิสงส์"  ความง่ายจะพลันบังเกิดขึ้น เพราะบุญของท่านคืองานของเรา

    

 

 "อานิสงส์" จัดงานทำบุญให้ท่านครบทุกอย่าง
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ควบคุมได้ไม่บานปลาย 
เจ้าภาพจัดเตรียมเพียงพื้นที่ว่างและปัจจัยถวายพระเท่านั้น !!!
 
 

"อานิสงส์"ดำเนินการนิมนต์พระ รับส่งพระ จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะที่ประณีตงดงาม

จัดบรรยายธรรมให้เจ้าภาพและผู้ร่วมงานให้ได้เข้าถึงคุณค่าการทำบุญ ก่อนการประกอบพิธี

พร้อมพิธีกรผู้มีความรู้ที่เคยผ่านการบรรพชาอุปสมบทมาก่อน 

ได้รับคำชื่นชมจากพระเถระว่าทำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

อานิสงส์ จัดดอกไม้ธุปเทียนพานพุ่มบูชาพระพุทธ

จัดชุดกี๋พร้อมน้ำชาน้ำดื่มให้เจ้าภาพถวายคณะพระภิกษุสงฆ์

จัดชุดขันน้ำมนต์สายสิญจน์และชุดเจิม จัดสำรับอาหารคาวหวานและผลไม้ถวายพระ
 
ไทยธรรมอันเลิศพร้อมมาลัยถวายพระ จัดอาหารให้แขก พร้อมภาชนะจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำอย่างครบถ้วน 
 
ให้บริการจัดโต๊ะเก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ 
 
     

 

อานิสงส์ ยกระดับการทำบุญ ด้วยการยกยอพระพุทธศาสนา

ให้เป็นการทำบุญทรงคุณค่า ที่เน้นคุณค่าบุญ ถูกเนื้อนาบุญ

อานิสงส์ ตอบโจทย์ทุกการทำบุญด้วยหลัก 4 .  คือ

เปี่ยมบุญ ประณีต ปลาบปลื้ม ประทับใจ

  

              "อานิสงส์" Organizer Boon ให้บริการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในวาระมงคลต่างๆ เช่น

 รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ,ทำบุญขึ้นบ้านใหม่,

ทำบุญหมู่บ้าน,ทำบุญคอนโด,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญเปิดร้าน,

ทำบุญบริษัทฯ,ทำบุญสำนักงาน,ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง,ทำบุญงานมงคลสมรส,

ทำบุญสะเดาะเคราะห์,ทำบุญถวายสังฆทาน,ทำบุญวาระครบรอบต่างๆ,ทำบุญอุทิศกุศล,ทำบุญบังสุกุลฯลฯ

ร่วมสืบสานพุทธพิธีที่งดงามโดยทีมงานผู้ประณีตการจัดงานบุญ 

 
อานิสงส์ยินดีให้บริการปรึกษาการทำบุญ
สอบถามและสำรองจองวันทำบุญได้ที่
 
 วิสิทธิ์ คุณนิรันดร โทร. 092-486-7766 
dechaboon.arnisong@gmail.com
 
 อานิสงส์รับจัดงานทำบุญอย่างประณีตวันละ 1 งานเท่านั้น จองก่อนรับสิทธิก่อน
เพื่อความสมหวังในการจัดงานของท่าน กรุณาติดต่อจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ
 

  จัดงานทำบุญอย่างสบายๆมีความสุข ได้ความรู้ ได้ปัญญา ได้บุญจริง

"อานิสงส์"ให้บริการงานบุญครบวงจร

ทั้งบุญพิธี อาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ดอกไม้ประดับ 

"เปี่ยมบุญ ประณีต ปลาบปลื้ม ประทับใจ"

 

Buddhism is universal religion

ด้วยพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลของโลก อานิสงส์จึงมีพิธีกรที่สามารถดำเนินการจัดงานเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย(Billingual Thai-English) ด้วยการจัดงานทำบุญที่เป็นมาตรฐานสากล อานิสงส์จึงช่วยอำนวยให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าเรือนที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถเข้าใจคุณค่าและความหมายการในการจัดงานทำบุญบริษัทฯหรือทำบุญบ้าน ได้ตระหนักรู้คุณค่าการทำบุญในพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

เพื่อให้เจ้าภาพที่เป็นชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีทำบุญบริษัทฯหรือทำบุญบ้าน อานิสงส์ดำเนินการอธิบายและซักซ้อมความเข้าใจทุกขั้นตอนและทุกความหมายของการทำบุญเป็นภาษาอังกฤษก่อนการทำบุญทุกครั้ง พร้อมทั้งได้จัดทำบทกล่าวถวายภัตตาหารเป็นภาษาต่างๆเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาดัชท์ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าภาพผู้นำกล่าวได้รับบุญจากการเป็นผู้นำหมู่คณะประกอบความดีอีกด้วย

"Arnisong"  is the first only organizer who performs a religious ceremony in bilingual languages, Thai – English,  for foreigners or corporate expats who participating ceremony to clearly appreciate procedure and value of merit.

 

          

          

(ส่วนหนึ่งขององค์กร เจ้าเรือน และผู้บริหารชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆที่อานิสงส์ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดงานทำบุญให้)

 

 
ทำไมต้องทำบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน
 
เพื่ออุทิศบุญแก่ผู้เสียชีวิตผู้เป็นที่รักและเคารพ
 

ชีวิตไม่ได้จบสิ้นสุดที่ลมหายใจเฮือกสุดท้าย แต่ทุกสรรพชีวิตตราบใดยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ย่อมมีการเดินทางไปสู่ภพภูมิในสองภพภูมิคือสุขคติภูมิและทุกขคติภูมิ การทำบุญอุทิศกุศลสู่ผู้วายชนม์จึงมีความสำคัญมากต่อบุคคลที่เรารักและเคารพ เพราะจะเป็นกำลังและเสบียงบุญให้สามารถเดินทางไปยังภพภูมิสุขคติที่ดียิ่งๆขึ้นไป

 

การทำบุญ 7 วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรก หมู่ญาติก็จะได้มีโอกาส 7 วันนั้น ทำบุญอุทิศไปให้ได้
 

การทำบุญ 50 วัน คือ ช่วงที่กำลังรอคิวคอยการพิพากษาจากพญายมราชในยมโลก


 

การทำบุญ 100 วัน คือ ช่วงที่ระหว่าง 50 ถึง 100 วัน คือ ช่วงพิพากษาและส่งไปเกิด เช่น ไปเกิดในมหานรก ไปยมโลก ไปเป็นมนุษย์ เป็เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน หรือไปเป็นเทวดา เป็นต้น

 

ทั้งสามช่วงนี้ คือ 7 วัน 50 วัน 100 วัน กายละเอียดจะยังรับบุญได้ นี่คือ หลักการส่วนใหญ่ มักจะเป็นอย่างนี้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด (เว้นแต่ผู้กระทำบาปกรรมหนักที่จะดิ่งสู่ทุกขคติภูมิทันที) เพราะฉะนั้น ภายใน 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน จึงจำเป็นต้องทำบุญทุกบุญให้เต็มกำลัง แล้วอุทิศไปให้ผู้ที่เสียชีวิต

 

วิธีการทำบุญที่จะอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ สามารถทำได้ด้วย การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา แล้วอุทิศผลบุญนั้นๆแด่ผู้วายชนม์ โดยเฉพาะในวาระ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน หลังเสียชีวิต (สามารถทำก่อน 7-50-100 วันก็ได้ เพื่อให้ได้รับบุญก่อน) ควรทำบุญใหญ่เช่น การถวายองค์พระ การถวายมตกภัต (ภัตตาหาร) และทอดผ้าบังสุกุล ซี่งเป็นบุญใหญ่อุทิศกุศลไปยังผู้วายชนม์

 

การทำบุญสามารถทำได้ทั้งที่วัด หรือนิมนต์พระมายังบ้านที่ผู้วายชนม์เคยอยู่อาศัย ในที่นี้ผู้เขียนขอแนะนำให้นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านว่าน่าจะเหมาะกว่า เพราะในระหว่าง 100 วัน กายละเอียดผู้วายชนม์มักยังมีความผูกพันกับบ้านที่เคยอยู่อาศัย และยังคงวนเวียนอยู่บริเวณบ้าน การทำบุญที่บ้านจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้วายชนม์สามารถรับรู้ และรับการอุทิศบุญจากครอบครัวลูกหลานและญาติมิตร โดยการนำภาพผู้วายชนม์หรือโกศมาประกอบพิธีทำบุญอุทิศกุศลข้างโต๊ะพระประธาน และทอดผ้าภูษาโยงจากรูปหรือโกศไปยังคณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อทำการทอดผ้าบังสุกุล

              

 

 
 
พิธีทำบุญแต่งงาน
ให้บุญนำพาชีวิตคู่สู่ความสุข
 

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมบางคู่แต่งงานกันไม่นานก็หย่าร้างทั้งๆที่ดูภายนอกแล้วก็ดูเหมาะสมดี ไม่ว่าจะชาติตระกูล การศึกษา ฐานะทางสังคม รูปร่างหน้าตา ..... ทุกคู่แต่งงานล้วนปรารถนาชีวิตครอบครัวที่สุขสมหวัง ได้อยู่ครองคู่ดั่งพร ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วต้องทำอย่างไรเล่าถึงได้ความเป็นมงคลสมรสนี้

คำว่า "สมรส" นั้นแปลอย่างตรงๆ ว่า "มีรสที่สมกัน"  คือมีรสนิยมเสมอกัน หรือพอๆ กันนั่นเอง รสเสมอกันนั้นประกอบไปด้วย รส 4 ประการ ถ้ารสทั้ง 4 ประการนี้ไม่สมเสมอกันแล้ว การแต่งงานที่เกิดขึ้นจะเกิดปัญหาได้ แต่ถ้าเสมอกัน ก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกันดังกิ่งทองกับใบหยก ชีวิตครอบครัวก็น่าจะสงบสุขได้รสนิยม 4 ประการนี้ คือ

1. มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันไม่ใช่ว่าสามีเชื่อว่ากฏแห่งกรรมมีจริง ทุกอย่างมีเหตุผลและมีที่มา ส่วนทางด้านภรรยาศรัทธาหมอดู เชื่อโชคลางของขลัง เชื่อซินแสหมอดู เชื่อพยากรณ์ทำนายทายทักอย่างงมงาย แบบนี้ท่าทางจะอยู่กันยาก

 

2. มีศีลเสมอกันหมายถึง เป็นคนดีพอกัน ไม่ใช่ว่าสามีเจ้าชู้สำส่อน กินเหล้า เล่นการพนัน โกหกมดเท็จ มั่วสุมอบายมุข ได้ทุกวัน ส่วนทางภรรยาชอบทำบุญทำทาน รักษาศีล ประพฤติธรรม สวดมนต์เจริญภาวนา แบบนี้อยู่กันไม่ได้นาน

 

3. มีเมตตาเสมอกัน ถ้าสามีใจบุญโอบอ้อมอารี มีความกตัญญูกตเวที ชอบช่วยเหลือคนอื่น ภรรยาจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว ไร้น้ำใจ ทุกอย่างต้องมีแต่ผลประโยชน์  แบบนี้อยู่ด้วยกันก็มีแต่เรื่องขัดแย้ง

 

4. มีปัญญาเสมอกันคือใฝ่หาความรู้ จนมีความรู้ใกล้เคียงกัน เช่นฝ่ายหนึ่งคบแต่กัลยาณมิตร มีเพื่อนดี หมั่นแสวงหาสาระความรู้ อีกฝ่ายคบแต่คนพาลมีมิตรชั่ว ชอบคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ชอบชักศึกเข้าบ้าน เช่นนี้ย่อมไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้

 

 

"อานิสงส์" ขอสนับสนุนการจัดงานแต่งงานให้เป็น"มงคลสมรส" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมในศีลธรรมคือ เสมอด้วยการทำทาน รักษาศีล และภาวนา จะเป็นการนำความเป็นมงคลให้เกิดกับการสมรส การจัดงานแต่งงานจึงไม่ใช่มหกรรมตำน้ำพริกละลายน้ำที่โอ้อวดฐานะหน้าตาความสวยงามภายนอก หากแต่การได้ทำบุญร่วมกันก่อนพิธีการแต่งงานจะเป็นเครื่องเตือนสติ ให้คู่บ่าวสาวได้นำความมงคลให้บังเกิดขึ้นกับการสมรสของตนเอง    

                            

 

 

 

เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา อานิสงส์กราบนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่จัดงาน เพื่อให้เจ้าภาพได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณเจ้าที่ได้บารมีของวัดนั้นๆแผ่ปกป้องคุ้มครองมายังบ้านเรือนและกิจการของเจ้าภาพ


 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร2012-12-25

 


        
    ข้อแนะนำการทำบุญ
 

 More...
ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ2012-01-31

 

 

ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

 

 

 image

 

 

 

 

icon

More...
Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่อการจัดงานทำบุญ 089-813-5885 Email : dechaboon.arnisong@gmail.com